lørdag 5. mai 2012

Litt nytt fra april

De nyeste mosaikkbladene

     Kniv med tradisjonelt damaskblad.

Bladet på denne er i mosaikkdamask.


 Enda en samekniv.

   Nærbilde av motiv og skaft.